اولین کنفرانس ملی به کارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی

اولین کنفرانس ملی به کارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی

اولین کنفرانس ملی به کارگیری روش های تجربی و عددی در صنایع شیمیایی و معدنی که توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و با حمایت معنوی انجمن مهندسی شیمی ایران به صورت مجازی در تاریخ ۴ آذرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر پوستر کنفرانس را مطالعه فرمائید.