بلاگ

مجمع عمومی انجمن مهندسی شیمی ایران
۲۵ مهر ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

مجمع عمومی انجمن مهندسی شیمی ایران

به استحضار می‌رساند، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹(نوبت دوم) انجمن مهندسي شيمي ايران راس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ برگزار می‌گردد.