بلاگ

مجمع عمومی انجمن مهندسی شیمی ایران
25 مهر 1400
بدون دیدگاه

مجمع عمومی انجمن مهندسی شیمی ایران

به استحضار می‌رساند، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹(نوبت دوم) انجمن مهندسي شيمي ايران راس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ برگزار می‌گردد.