سایت رویدادهای انجمن مهندسی شیمی ایران

سایت CheFestival تارنمایی جهت ارایه اطلاعات در زمینه رویدادها، سمینارها، همایش ها، جشنواره ها و مسابقات انجمن مهندسی شیمی ایران می باشد که علاقه مندان می توانند در این سایت تمامی اطلاعات مربوط به رویداد مورد نظر خود را یافته و مطالعه نمایند. انجمن مهندسی شیمی ایران به عنوان متولی و برگزار کننده مسابقات، همایش‌ها و کنفرانس‌های مختلف در حوزه مهندسی شیمی اقدام به طراحی این سایت نموده است تا از این پس اطلاع رسانی رویدادهای خود را از این طریق انجام داده و فرآیند نام نویسی در این رویدادها نیز به صورت یکپارچه ای این سایت صورت پذیرد. علاقه مندان به ثبت نام و حضور در رویدادهای پیش رو می توانند از طریق صفحه اصلی وارد بخش مربوط به رویداد مورد نظر خود شده و علاوه بر مطالعه تمامی گزارش‌ها، اطلاعات مهم و تاریخ‌های کلیدی در زمینه آن رویداد، ار همان بخش جهت نام نویسی و تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود اقدام نمایند.

انجمن مهندسی شیمی ایران

انجمن مهندسی شیمی ایران در سال 1371 به همت جمعی از دانشجویان، صاحب نظران و علاقمندان رشته مهندسی شیمی به منظور ارتقای دانش فنی این رشته، افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه، کاریابی و راهنمایی شغلی برای کارآفرینی در مهندسی شیمی و ایجاد جامعه منسجم مهندسی شیمی تأسیس شد. انجمن مهندسی شیمی ایران یک انجمن علمی به صورت سازمانی مردم نهاد، زیرمجموعه کمیسیون انجمنهای علمی کشور و به تبع آن زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ست که با کسب مجوز از آن وزارت و در چارچوب اساسنامه انجمنهای علمی مشغول فعالیت است. انجمن مهندسی شیمی ایران توسط هیئت مدیره اداره می شود که انتخابات آن هر سه سال یکبار از طریق برگزاری مجمع عمومی با نظارت وزارت علوم انجام گرفته و با معرفی کاندیداها و رأی گیری، 9 نفر اصلی،3نفر عضو علی البدل،2 نفر بازرس و 1نفر بازرس علی البدل مشخص می شوند. فعالیتهای انجمن در چارچوب کمیته های مختلفی همچون: کمیته همایشها، کمیته واژه گزینی، کمیته صنعت، کمیته مسابقات علمی، کمیته انفورماتیک، کمیته عالی دانشجویی، کمیته نشریات و کمیته روابط بین الملل اجرایی می شود. مسئولیت هر یک از کمیته ها به عهده فردی از اعضای هیئت مدیره بوده و تنها کمیته عالی دانشجویی به عنوان بازوی کمکی دبیرخانه انجمن با معرفی دانشجویان فعال از سوی دانشکده ها و گروه های مختلف مهندسی شیمی، طی انتخاباتی معین می شوند.