مجمع عمومی انجمن مهندسی شیمی ایران

مجمع عمومی انجمن مهندسی شیمی ایران

اعضای محترم پیوسته انجمن مهندسی شیمی ایران

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹(نوبت دوم) انجمن مهندسي شيمي ايران راس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ برگزار می‌گردد.

📃اعضای محترم انجمن در صورت تمایل به نامزد شدن به عنوان عضو هیئت مدیره و بازرس در مجمع ، فرم اطلاعات شرکت کنندگان و فرم خام رزومه نامزد هیئت مدیره را تکمیل و افرادی که فقط تمایل به شرکت در مجمع به عنوان رای دهنده را دارند فرم اطلاعات شرکت کنندگان را تکمیل فرمایند. در صورت تکمیل فرم ها برای شرکت در مجمع نوبت اول نیاز به تکمیل مجدد فرم نمی باشد.

💡همچنین به اطلاع می رساند مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم) برای تغییر اساسنامه، راس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ برگزار می‌گردد. پر کردن فرم اطلاعات شرکت کنندگان برای شرکت در این مجمع الزامیست.

📥فرم ها و آگهی تشکیل مجمع برای اعضای پیوسته انجمن ارسال شده است.

📩خواهشمند است فرم های تکمیل شده حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ به آدرس ایمیل iache1371@yahoo.com ارسال شود.

🔗لینک جلسه حضور در مجمع متعاقبا حضور شرکت کنندگان محترم ارسال خواهد شد.

باتشکر

انجمن مهندسی شیمی ایران