اطلاعیه “تماس با دبیرخانه انجمن و کمیته داوری”

قابل توجه تیم های شرکت کننده در مسابقات ملی کمیکار

جهت طرح هرگونه سوال در مورد مسائل مربوط به داوری نظیر قوانین، اطلاعات فنی و … با ایمیل داوری مسابقات به نشانی cecrulesc@gmail.com میتوانید مکاتبه نمایید.
شایان ذکر است در تمامی ایمیل های ارسالی بایستی در عنوان ایمیل نام تیم و عنوان کمیکار دانش آموزی به فرمت زیر درج گردد:
تیم جیمبو-کمیکار دانش آموزی
بدیهی است به ایمیل هایی که با فرمت فوق ارسال نشده باشند پاسخ داده نخواهد شد. 
با تشکر
دبیرخانه انجمن مهندسی شیمی ایران