انجمن مهندسی شیمی ایران به منظور تقویت روحیه رقابت علمی، تبدیل مفاهیم تئوری به عملی یا آموزش مهارتها ی نو و مورد نیاز دانش پژوهان، برگزاری مسابقات علمی و کارگاه های آموزشی را در دستور کار خود دارد و هر سال تعدادی از این رویدادها توسط انجمن و با همکاری یکی از دانشگاه ها به انجام می رسد. نظر به تجمیع همگی این رویدادها و سهولت آگاهی از اطلاعات برگزاری, وبگاه حاضر در نظر گرفته شده تا هر زمان با مراجعه به آن از رویدادهای مورد نظر در یک آدرس ثابت بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر هر رویداد بر روی نام آن در صفحه نخست کلیک نمایید تا اطلاعات نمایش داده شوند. همچنین برای آگاهی از دیگر برنامه ها یا عضویت در انجمن می توانید به وبگاه che.ir مراجعه نمایید